kontener na odpady, kontener otwarty

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Część śmieci nie może trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane podczas wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem oraz transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]