Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Potrzebujesz użyć generator not księgowych? Skieruj się na ten adres.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością albo zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Wypróbuj darmowy generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która wyposażona jest także w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]