Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Badania psychotechniczne Bielsko Biała - dowiedz się więcej o tych usługach.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim testom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo sprawdzane zdolności słabną wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, lecz jeżeli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą wykonywać badania co rok.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]