Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Na www.bielskobadania.pl dowiesz się, komu zlecić badania psychotechniczne Bielsko.

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają sprawdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Są one bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak przebiegają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Testom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów przystępują także kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. Na początku kandydaci podchodzą do części testowej. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy charakteru czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Następnym etapem testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. W czasie testów wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik czasu reakcji oraz równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, jak osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]