Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Szukasz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają setki poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne platformy do translacji, nadal nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Elementy kształtujące końcową cenę tłumaczenia

Końcową cenę przekładu tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie z pewnością tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja w drugą stroną.
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo tematy, które opisuje tekst. Translacja dokumentów handlowych, referatów medycznych lub prac naukowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niepożądanych pomyłek.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Należy wspomnieć, że przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]