Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Uzyskaj pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia studiów czy też pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]