ochrona odpis PFRON Kraków, ochrona osób i mienia Kraków

Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Zalicza się do nich wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji najczęściej korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]